Registruj se    Prijavite se    Forum    Pretraga    FAQ

Index boarda » Ostale teme » Kulinarstvo & Pica
Započni novu temu Odgovori na temu  [ 43 Posta ]  Idi na stranicu 1, 2, 3  Sledeća
Autoru Poruka
 Tema posta: Pivo
 Post Poslato: 08 Nov 2007 11:33 
OffLine
Forumdžija u Razvoju!
Forumdžija u Razvoju!
Korisnikov avatar

Pridružio se: 09 Okt 2007 15:55
Postovi: 254
Podelite svoja iskustva,utiske i prièe vezane za pivo.Evo par zanimljivosti :


Pod pivom se podrazumeva slabo alkoholno piæe, koje se proizvodi u procesu alkoholnog vrenja iz slada, hmelja, vode i pivskog kvasca. Voda je glavni deo napitka i služi kao rastvaraè. Slad se dobija od žitarica, najèešæe od jeèma i daje pivu sastojke ekstrata od kojeg zavisi punoæa ukusa i koncentracija osnovnog ekstrata piva. Hmelj konzervira pivo i daje mu ugodan miris i gorak ukus, dok pivski kvasac izaziva alkoholno vrenje u kome šeæer prelazi u alkohol i ugljen dioksid. Pivo je potpuno prirodan i biološki uravnotežen proizvod, pa se s pravom smatra "tekuæom hranom". Energetska vrednost jedne litre standardnog piva odgovara energetskoj vrednosti jedne litre punomasnog mleka.


Sastav piva

Sastojci dragocene teènosti: voda, etanol, ugljen dioksid i neprevreli deo ekstrakta (suve materije) sladovine. Udeo etanola ovisi o koncentraciji suve materije u sladovini od koje je pivo proizvedeno i stepenu prevrenja. Zavisno o vrsti piva, volumni udeo alkohola može biti razlièit, tj. manji od 0,5% kod "bezalkoholnih" piva i veæi od 8% kod jeèmenih vina. Lager piva sadrže do 0,5% ugljen-dioksida, koji mu daje svežinu, te bitno utièe na penušavost. Stabilnost pene zavisi o koncentraciji i hemijskom sastavu neprevrelog dela ekstrakta, pa se piva s više ekstrakta mahom jaèe pene. Sposobnost držanja pene zavisi od kolièine i hemijskog sastava ekstrakta. Od piva se traži da pri punjenju u èašu peni tako da se ova gusta i èvrsta pena zadrži na površini najmanje 3 minute. Mehuriæi ugljen-dioksida koji se dižu od dna ka površini pomažu održavanju pene. Ekstrakt piva pretežno èine ugljeni hidrati i manja kolièina proteina, aminokiselina, glicerina i sastavnih delova hmelja. Od sastava ekstrakta zavisi punoæa ukusa piva. Hemijski sastav ekstrakta ne zavisi samo od vrste slada, nego i od naèina proizvodnje sladovine i voðenja fermentacije, odnosno stupnja konaènog prevrenja na kraju fermentacije.


Poreklo

Prema starim iskopinama i zapisima arheolozi su utvrdili da su stari Vavilonci proizvodili pivo u domaæinstvu još 7000 godina p.n.e. Imali su 16 sorti piva, a za vrenje su koristili jeèmeni šeæer i pšenicu. Odavde se prenela proizvodnja piva u stari Egipat, Persiju, Grèku i druge zemlje. Egipæani su znali da prave pivo veæ 2000 godina p.n.e., a Grci su, primajuæi civilizaciju od njih, nauèili i veštinu proizvodnje piva, za njima Rimljani, pa stari Germani i onda ostale evropske zemlje. U tim vremenima pivo je pravljeno iz šeèera, ali bez hmelja, tako da je dobijen proizvod bio vrlo kiseo. Tada su u pivo dodavali razlièite trave - pelin, lupin glog, šafran i dr. Primena hmelja predstavlja važno otkriæe i èini osnovu savremene tehnologije piva. Hmelj se prvi put poèeo koristiti u Novogorodskoj Rusiji. Usavršavanje parne mašine vrlo se povoljno odrazilo na razvoj pivarstva. Najvažniji tehnièki pronalazak predstavlja pronalazak mašine za hlaðenje. Zahvaljujuæi najvažnijim nauèno-tehnièkim dostignuæima u 19. veku, stvorene su osnove za pretvaranje usitnjenih preduzeæa u velike fabrike piva.

Pivo je zdravo!

Nije istina da se ljudi od piva debljaju - pivo "deblja" kao i svaka druga namirnica samo ako se konzumira u veæim kolicinama nego što je organizmu potrebno. Veæina doktora se slaže u tvrdnji da manja kolièina piva (0,5 l dnevno) povoljno deluje na leèenje nekih teških bolesti i spreèava pojavu drugih. Dovode to u vezu sa sastojcima piva te mišljenjem da uživanje piva smanjuje psihosocijalni stres. Sastojci piva ne samo da podstièu aktivnost želuca i digestivnog trakta, veæ zajedno s neprevrelim ugljenohidratima usporavaju prelaz alkohola iz želuca u krv. Mnogi lekari tvrde da manja kolièina piva (0,5 l) povoljno deluje na leèenje nekih teških bolesti, napr. tuberkuloze, kolere ili raka.

Vrlo zanimljivo istraživanje sproveo je francuski lekar Vinsent, koji je statistièki pratio zdravstveno stanje vojnika na severu i jugu Francuske. Ustanovio je da su pivopije sa severa dvaput manje bolovali nego ljubitelji vina s juga. Nemaèki lekar Šabot statistièki je pratio uèestalost karcinoma kod industrijskih radnika i ustanovio da pivopije kudikamo reðe obolevaju od karcinoma (osim raka grla) od drugih radnika. Pivo štiti organizam od razlicèitih zraèenja, posebice od štetnog delovanja "rengenskih zraka". Verovatno je to povezano s prisutnošæu redukovanog glutationa u pivu, jer taj spoj ima sposobnost vezivanja slobodnih radikala. U pivu se ne razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. Doktor Enders istraživao je baktericidnu efikasnost piva u poreðenju sa nekim patogenim mikroorganizmima i ustanovio da izazivaè kolere ugine u pivu za 15 minuta, a izazivaè tifusa za 30 minuta.

The New England Journal of Medicine objavio je rezultate devetogodišnjeg opsežnog istraživanja srèanog infarkta u više od 7.700 pivopija. Istraživanjem je utvrðeno da proseèna potrošnja od 1 do 3 èaše dnevno (engl. èaša je 0,57 l) ima zaštitni uèinak protiv srèanog infarkta. Rezultati ne èude ako se zna da pivo gasi žed i opušta. Prof. Anton Pindl sa Tehnièkog univerziteta u Minhenu to opuštanje dovodi u vezu s pojmom "psihosocijalni stres". Taj pojam obuhvata strah, napetost i agresiju. Sve se to s pivom odstranjuje, jednako kao i faktor rizika od srèanog infarkta, visokog pritiska, šeæerne bolesti i gihta.

Pivo je dobro za inteligenciju!

Konzumiranje alkohola u umerenim kolièinama èini ljude pametnijima, utvrdili su nauènici koji su do tog zanimljivog podatka došli ispitivanjem 2000 osoba. Ispitanici koji na dan piju oko litre piva imaju malo viši koeficijent inteligencije od onih koji uopšte ne piju pivo, pokazalo je istraživanje. Inteligenciju, èini se, podstièu hemijski spojevi polifenoli koji se nalaze u alkoholu. Uèesnici ispitivanja koje je provedeno u Japanu dnevno su pili èetiri jedinice alkohola, što u praksi znaèi dve polalitarske krigle piva ili èetiri èaše vina.

Degustacija

1. Prostor u kom æete degustirati pivo trebao bi biti dovoljno osvetljen kako biste ocenili bistrinu i boju piva. Do vas ne bi smeli dopirati nikakvi strani mirisi.
2. Èaša u koju se uleva pivo mora biti savršeno èista, bez ogrebotina i dovoljno velika da u nju stane i vaš nos dok ispijate gutljaj dragocene teènosti. Na taj naèin æete najbolje osetiti i miris piva.
3. Pre degustacije piva ne jedite jako zaèinjenu i masnu hranu. Takoðe, se ne koristite after-shave, parfem, ruž za usne i druge kozmetièke preparate.
4. Pre otvaranja, proverite rok trajanja piva, kao i ima li u boci taloga.
5. Osetite bocu! Naravno, pivo mora biti hladno, ali ni tu nije dobro preterivati. Idealna temperatura za pivo kreæe se izmedu 22-25 Celzijevih stepeni. Ostavite se mitske predrasude o "ledenom pivu" jer na preniskoj temperaturi neæete moæi osetiti nikakvu aromu piva.
6. Kada otvarate bocu obratite pažnju na kolièinu pene i kako reaguje karbondioksid prilikom otvaranja èepa.
7. Kada ulivate pivo samo ga pustite da klizne niz unutrašnjost èaše. Tek kad ste ispunili otprilike dve treæine èaše možete ispraviti bocu kako biste na kraju dobili i penu. Uz pivo uvek mora iæi pena, a pena se mora uzdizati i preko ivice èaše.
8. Kad ste pivo natoèili u èašu smesta ispitajte miris (slièno kao i kod vina). Naime, mnogi aromatièni sastojci piva ispare vrlo brzo u dodiru sa vazduhom. Oseæate li aromu slada? Vuèe li na limun, cveæe ili na sveže pokošenu travu?
9. Zatim ispijte jedan veæi gutljaj. Za razliku od vina, pivo se ispija u veæim gutljajima i usna šupljina mora biti puna. Osetite i usporedite odnos izmeðu temperature, arome i stepena zapenjenosti.
10. Nikad ne muækajte pivo u ustima!!! Samo pustite da klizne u vaš stomak. Pokušajte uporediti odnos temperature, arome i stepena zapenjenosti pre i posle gutljaja. Prièekajte 15-tak sekundi i ponovo pokušajte odrediti ukus piva nakon gutljaja. Da li je sladak ili suv? Zadržava li se u ustima ili brzo nestane?
11. Još jedanput pomirišite pivo. Neke arome dolaze do izražaja minut do dva nakon otvaranja boce. Zatim ponovno ispijte jedan dobar gutljaj i uporedite rezultate s onima na poèetku testa.
12. Kako biste "resetovali" svoja èula koja uèestvuju u testiranju piva, dovoljni su nezasoljeni krekeri ili obièan hleb.
13. Ponovite još jedanput ceo postupak.
14. I, kada ste se veæ odluèili da je to pivo baš za vas, pijte ga dok ne legnete... :)

Ocenjivanje kvaliteta piva

Postoji mnogo naèina ocenjivanja kvaliteta piva. Jedan od najprihvatljivijih metoda je metoda po Fredu Ekhartu koji se tretira kao jedan od najveæih poznavalaca piva. Napravio je nekoliko kategorija koje su bitne u analizi i koje pojedinaæno ocenjuje. Zbir tih ocena daje broj koji oznaèava kvalitet odreðenog piva. Maksimalan broj bodova po ovoj metodi je 20.

Postoje sledeæe kategorije koje se ocenjuju:

1. Izgled (maksimum 3 boda):

* ocenjuje se izgled i stabilnost pene
* proverava se sediment na dnu boce
* ocenjuje se izgled piva u èaši

2. Miris (maksimum 4 boda):

* ocenjuju se opšti miris, bouquet i prisustvo mirisa hmelja

3. Ukus (maksimum 10 bodova):

* ocenjuje se kvalitet hmelja
* proverava se odnos slada i alkohola
* odreduje se karakter piva
* ocenjuje se ukus koji ostaje u ustima
* gustoæa

4. Opšti utisak (maksimum 3 boda)
Temperatura piva

Razlièiti proizvoðaèi piva preporuèuju optimalne temperature na kojima se piju njihova piva. Meðutim, u zavisnosti od vrste, podvrste i od sastojaka piva mogu se dosta precizno odrediti temperature na kojima pivo daje najbolji kvalitet. Naprimer, pilsneri se služe na dosta niskim temperaturama, oko 0°C, dok veæina britanskih aleova, portera i stouta na temperaturama podruma ("British Cellar Temperature"), od 5°C do 11°C, neki èak i do 13°C.

Temperatura dosta utice na ukus piva. Što je hladnije, manja je i kolicina ugljen dioksida, samim tim manje je izražen ukus i miris piva. Hladnije pivo utice i na to da receptori ukusa i mirisa u ustima i nosu izgube culnost.

Temperature na kojima se služe glavne vrste piva su:

* Pilsneri na 0°C,
* Lageri od 5°C do 9°C,
* Aleovi od 7°C do 11°C,
* Stouti od 8°C do 13°C,
* Stari aleovi na sobnoj temperaturi.

Èaše iz kojih se pije pivo

Da bi pivo, dok se pije, duže vreme zadržalo svoj kvalitet, odnosno temperaturu koja je optimalna za odreðenu vrstu, najpogodnije su èaše koje imaju debelo staklo. Takva èaša služi kao izolator od vanjske temperature. Zbog toga su krigle vrlo popularne, jer imaju debelo staklo i vrlo dugo mogu održati optimalnu temperaturu. Osim krigli koriste se i èaše sa "stalkom" jer spreèavaju da ruka, koja drži èašu, greje pivo. Takve èaše se hvataju za stalak, a ne za telo.

U svakom sluèaju, i krigla i èaša moraju biti dovoljno velike da može stati celo pivo iz boce, sa penom. Mnogi ne vole penu tako da pivo ulevaju duž ivica èaše. Pena je veoma bitna i mnogo utièe na opšti utisak o nekom pivu. Spreèava zagrevanje piva i nalazi se kao izolator izmedu piva i spoljašnje sredine, te daje pivu neophodnu gorèinu, okus pivskog kvasca i miris.

Važan je i oblik èaše koji mora biti prilagoðen vrsti piva. Pijete li "lager" pivo, koje se pije brzo i ima manji postotak alkohola, ono se toèi u kruškoliku èašu bez dugaèke nogice. Kako se brzo pije, ono se ne stigne ugrijati. Nasuprot tome, posebna, sortna piva toèe se u èaše tipa kaleža, s dužom nogicom. Ona su, naime, jaèa, polako se pijuckaju jer sadrže veæi postotak alkohola, a duža nogica omoguæuje da ne zagrevamo pivo držeæi rukom èašu.

Zabluda o pivu...

Iz neobjašnjivih razloga èesto se èuje mišljenje da pivo piju ljudi pliæeg džepa i slabijeg obrazovanja, dok oni drugi, bogatiji i ugledniji, uživaju u drugim piæima, pre svega, u vinu. Ovo mišljenje pobijaju sportisti kao što su Boris Beker i Jirgen Klinsman, politièari Roman Hercog i Helmut Kol, manekenke Eva Hercigova i Naomi Kempbel, glumci Šon Koneri, Klint Istvud, Kevin Kostner i Bred Pit, pevaèi Tom Džons, pa èak i pripadnici plemstva - kraljica Elizabeta II i princ Èarls, princ Viljem Aleksander iz Danske - svi oni uživaju u krigli, èaši ili boci ovog "soka" posebne vrste.
Anegdote

Mali gušter iz Kolorada uspeo je preživeti put od SAD do Britanije u cisterni punoj piva, a jedina oèigledna posledica toga puta bila je njegova opijenost. Zaposleni u britanskoj pivovari pronašli su guštera nakon otvaranja cisterne piva, zaèudivši se kako je uopšte preživeo šestodnevni put od Amerike. Pretpostavljaju da cisterna nije bila napunjena do samog vrha pa je mali reptil imao dovoljno vazduha. Gušterovo pijanstvo, pak, nije nikoga zaèudilo jer, rekli su, ko bi i bio trezan nakon gotovo nedelju dana preživljavanja samo na pivu. Izdržljivi gušter je odmah dobio ime po gušterima iz popularne reklame za amerièki Budweiser, pa ga sada svi znaju kao Buda.

Sretne svinje koje su se uglavnom hranile pivom i hmeljem prodane su za odreske i krmenadle. Farma svinja u vlasništvu britanske pivovare Adnams u februaru ove godine je prodana zajedno s 570 svinja koje su svaki dan dobijale i do 20 litara otpadnog piva, hmelja, pivskog kvasca i jeèma. Adnams je kupio farmu u blizini pivovare u Rejdonu i na njoj 1980. godine pokrenuo uzgoj svinja, što je zapravo ekološki prihvatljiv naèin rešavanja otpadnih materija koje nastaju pri proizvodnji piva. Iako je meso pivovarskih svinja bilo na ceni zbog izuzetne soènosti, pad cena svinjetine na tržištu naterao je uzgajivaèa da proda svinje i povuèe se u penziju. Svinje æe verojatno sve do jedne završiti u klanici, a Džonatan Adnams, direktor pivovare je rekao: "Svinje su uživale u hrani koju smo im davali!" Visokohranjivi otpad pivovara æe odsad preraðivati u gnojivo.

Prema ispitivanju koje je provela firma Ginis, u Ujedinjenom Kraljevstvu svake godine propadne više od 90 hiljada litara njihovog piva zato jer se zadržava u brkovima pivopija!!! Gubitak takve kolièine piva stoji brkate potrošaèe gotovo 700 hiljada dolara, a dermatolozi tvrde da dlake imaju sposobnost apsorbirati do 20% vlastite težine u teènosti. Ispitivanje je pokazalo da britanski pivopija dovrši pintu Ginisa (0,57 litara) u proseèno deset gutljaja te da se, sa svakim gutljajem, gubi 0,56 mililitara piva. Voditelji ispitivanja nisu se zadovoljili samo saznanjem o udelu propalog piva, nego su otišli još dalje, pa su izraèunavali ekonomski gubitak u funkciji dužine, oblika i gustoèe brkova.

Recepti protiv mamurluka

Alkohol je poznat po tome što izaziva dehidraciju tela. Zbog toga je dobro da posle pijanèenja popijete dosta vode, a i èim se probudite poželjno je da ponovite postupak, jer je naravno velika kolièina iste, prethodne noæi "dehidrirala" iz vašeg tela. Normalno, mamurluk prati i velika glavobolja. Da bi se spreèila glavobolja najbolji je obièan aspirin. Važno je da ne popijete aspirin pre pijanèenja jer je dokazano da aspirin poveæava absorpciju alkohola u krvi od 40% do 100%. Rešenje se možda krije u belgijskom naèinu toèenja piva! Važno je pivo natoèiti tako da na vrhu èaše ima "tri prsta" pene. Penu koja nadvisuje ili prelazi rub èaše, treba obavezno odstraniti jer je puna ugljen dioksida koji je suvišan i izaziva žgaravicu, podrigivanje i glavobolju. Pivo bez te suvišne pene, probavljivije je i lakše se pije. Majka svih recepata je naravno: dupla turska kafa!


Rekli su o pivu...

A woman is alot like a beer, they smell good, they look good, and you'd step over your own mother to get one.
Homer Simpson

You can't be a real country unless you have a beer and an airline - it helps if you have some kind of a football team, or some nuclear weapons, but at the very least you need a beer.
Frank Zappa

Always do sober what you said you'd do drunk. That will teach you to keep your mouth shut.
Ernest Hemmingway

Always remember that I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me.
Winston Churchill

He was a wise man who invented beer.
Plato

Beer is proof that God loves us and wants us to be happy.
Benjamin Franklin

Give me a woman who loves beer and I will conquer the world.
Kaiser Welhelm

Woman talks. Beer doesn' t.
Unknown

If you see a beer, do it a favor, and drink it.
Michael Jackson (every normal man )...

"The government will fall that raises the price of beer."
Czech saying

Everybody's old enough for a beer, ain't that right, Mule?
Jack Nicholson

I work until beer o'clock.
Steven King

Keep your libraries, your penal institutions, your insane asylums … give me beer. You think man needs rule, he needs beer. The world does not need morals, it needs beer. The souls of men have been fed with indigestibles, but the soul could make use of beer.
Henry Miller

And on the seventh day, God made beer.
Anonymous

You don't like jail? Now, they got the wrong kind of bars in there.
Charles Bukowski

_________________
Ne žuri,život i onako prolazi!


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 20 Nov 2007 11:31 
OffLine
Ugledna Forumska Persona!
Ugledna Forumska Persona!
Korisnikov avatar

Pridružio se: 17 Sep 2007 09:40
Postovi: 1746
MMMM...TUBORG......


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 20 Nov 2007 11:36 
OffLine
Šunjalica
Korisnikov avatar

Pridružio se: 13 Okt 2006 11:30
Postovi: 2023
Lav

_________________
Big Lebowski is the king
The Dude:)


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 20 Nov 2007 11:44 
OffLine
Ugledna Forumska Persona!
Ugledna Forumska Persona!
Korisnikov avatar

Pridružio se: 30 Mar 2007 17:04
Postovi: 1062
Lokacija: Pazova Nova
Od piva se tanko serucka. Josh ako je ladno ko zmija...
Domaca piva pre stranih (moc navike-finansijska nemoc), Jelen pre domacih.


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 20 Nov 2007 11:59 
OffLine
Forumdžija u Razvoju!
Forumdžija u Razvoju!
Korisnikov avatar

Pridružio se: 09 Okt 2007 15:55
Postovi: 254
Slika


Slika

_________________
Ne žuri,život i onako prolazi!


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 20 Nov 2007 15:34 
OffLine
Glavni Baya!
Glavni Baya!
Korisnikov avatar

Pridružio se: 20 Apr 2006 17:52
Postovi: 5957
Lokacija: Stara Pazova
Ginis...njam!!
Slika

_________________
http://www.zeljkoart.com

http://www.youtube.com/watch?v=L50OZSeDXeA
http://www.roberthjackson.org
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 21 Nov 2007 23:03 
OffLine
Iskusni Forumdžija!
Iskusni Forumdžija!
Korisnikov avatar

Pridružio se: 07 Jan 2007 17:18
Postovi: 870
Lokacija: stara pazova
nemari samo da ga ima.


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 22 Nov 2007 03:24 
OffLine
Novi Kolač
Novi Kolač
Korisnikov avatar

Pridružio se: 20 Nov 2007 11:14
Postovi: 32
Lokacija: Ukurcu, stvarno... XD
Ja bi sad maznio jedan Carlsberg... Ajoooj, ja bi piiiiivoooo!!!!!

_________________
Resist - to exist...


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 26 Nov 2007 16:25 
OffLine
Forumdžija u Razvoju!
Forumdžija u Razvoju!
Korisnikov avatar

Pridružio se: 09 Okt 2007 15:55
Postovi: 254
Posle klope,ništa bolje!

_________________
Ne žuri,život i onako prolazi!


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 26 Nov 2007 16:26 
OffLine
Glavni Baya!
Glavni Baya!
Korisnikov avatar

Pridružio se: 22 Maj 2006 02:05
Postovi: 5597
Lokacija: Tokyo!
pivo goji... me se vratja rabadakiji :lol:


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 26 Nov 2007 16:45 
OffLine
Forumdžija u Razvoju!
Forumdžija u Razvoju!
Korisnikov avatar

Pridružio se: 09 Okt 2007 15:55
Postovi: 254
Može i koja domaæa ali od nje se uvek obeznanim! :raspad:

_________________
Ne žuri,život i onako prolazi!


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 27 Nov 2007 04:28 
OffLine
Napredni Forumdžija!
Napredni Forumdžija!
Korisnikov avatar

Pridružio se: 30 Sep 2007 14:29
Postovi: 519
Lokacija: Nova Pazova
Jelen-mama!!!

_________________
Computer games don`t affect kids, i mean if Pac-Man affected us as kids, we`d all be running around in darkened rooms, munching pills and listening to repetitive electronic music...
Kristian Wilson, Nintendo Inc 1989...


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 27 Nov 2007 10:35 
OffLine
Ugledna Forumska Persona!
Ugledna Forumska Persona!
Korisnikov avatar

Pridružio se: 17 Sep 2007 09:40
Postovi: 1746
Deedrah je napisao:
Posle klope,ništa bolje!


da znash..... Gadzina piletina + pivce .... mmm... :thumbup:


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 28 Nov 2007 21:48 
OffLine
Iskusni Forumdžija!
Iskusni Forumdžija!
Korisnikov avatar

Pridružio se: 28 Sep 2007 02:10
Postovi: 933
Lokacija: pazova
jelen


Vrh 
 Profil  
 
 Tema posta:
 Post Poslato: 28 Nov 2007 22:04 
OffLine
Napredni Forumdžija!
Napredni Forumdžija!

Pridružio se: 08 Avg 2006 14:51
Postovi: 545
mOkie je napisao:
Jelen-mama!!!

:yes:


Vrh 
 Profil  
 
Prikaži postove u poslednjih:  Poređaj po  
 
Započni novu temu Odgovori na temu  [ 43 Posta ]  Idi na stranicu 1, 2, 3  Sledeća

Index boarda » Ostale teme » Kulinarstvo & Pica


Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost

 
 

 
Ne možete postavljati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete monjati vaše postove u ovom forumu
Ne možete brisati vaše postove u ovom forumu
Ne možete slati prikačene fajlove u ovom forumu

Pronađi:
Idi na:  
cron
Prevod - www.CyberCom.rs