Pazova Cafe
http://pazovacafe.com/

Pomozimo Nikoli Stojanovicu
http://pazovacafe.com/viewtopic.php?f=56&t=3704
Stranica 1 od 1

Autoru:  Peca [ 26 Maj 2008 20:49 ]
Tema posta:  Pomozimo Nikoli Stojanovicu

Stojanoviæ Nikola iz Kladova ima 10 godina i boluje od Osteosarcoma leve nadlaktice.
Odlièan je uèenik je III razreda Osnovne škole „Vuk Karadžiæ“ u Kladovu. Živi sa majkom, ocem i mlaðom sestrom.

Zapoèeo je leèenje u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, gde mu je neuspešno primenjena idukciona hemioterapija. Nikoli je amputirana ruka iz ramenog zgloba i trenutno je u Univerzitetskoj deèijoj klinici u Tiršovoj u Beogradu.
Za dalje troškove leèenja, nabavku i ugradnju endoproteze leve ruke, porebna su izvesna novèana sredstva ali i nada, vera i ljubav njegove porodice, kao i svih nas, da æe mu biti bolje.

Zato Vas pozivamo da uèestvujete u prikupljanju finansijskog priloga koji se uplaæuje na posebno otvoren raèun za ovu namenu.
Pozivamo Vas da iskažete svoju humanost i pružite šansu Nikoli za novi dan i osmeh radosti na njegovom licu.

Uplatu izvršite na sledeæi raèun:

160-254-90 Banca Intesa
Poziv na broj: 54-102-0001031/2
Svrha: Humanitarni prilog za Nikolu

Primalac: Mirjana Stojanoviæ

Hvala Vam dobri ljudi!

Molim sve koji na bilo koji naèin mogu da pomognu, svoja iskustva, predloge, savete… pošalju na zanesfond@gmail.com

Stranica 1 od 1 Sva vremena su u UTC + 2 sata
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/